Studenters drickande hälsofarligt

Var tionde student dricker alkohol på ett sätt som är en fara för deras hälsa. Det kan leda till våld och olycksfall och dessutom kan studieresultatet försämras, konstaterar Folkhälsoinstitutet i en ny rapport.

Joakim Nilsson som är ordförande för studentkåren vid Örebro universitet säger att alkohol i för stora mängder är problematiskt, men att det även finns indikationer på att haschrökning är ett problem bland studenterna.