Spädbarn får mycket antibiotika

Var femte spädbarn i Örebro län får antibiotika under sitt första år. "En påfallande hög andel", tycker man på barnhälsovården inom landstinget.

Risken med att ge spädbarn antibiotika för ofta är att bakterier blir resistenta och inte "dör" när man behandlar dem med antibiotika. Det kan få till effekt att sjukvården inte kan behandla allvarliga sjukdomar, säger Maria Lindh.

Användningen av antibiotika hos spädbarn har ökat på senare år, detta trots att sjukvården nu mera är mer restriktiv att ge medicinen vid exempelvis öroninflammation och halsinfektioner. Nu vet läkare att just en öroninflammation är något som kroppen själv klarar av behandla, menar Maria Lindh.