Örebro

Utredningshem får kritik

Länsstyrelsen är kritisk till att Rosenbergs akut- och utredningshem i Örebro utrett en hörselskadad mor och hennes barn trots att man inte hade personal som kunde kommunicera med dem på teckenspråk. Personalen har inte kunnat följa vad mor och dotter talat med varandra om, och utredningen är därför inte rättssäker, skriver länsstyrelsen.

Rosenberg är Örebro läns landstings hem för vård eller boende för barn och deras föräldrar. Hemmet utreder bland annat relationerna mellan barn och föräldrar och därför är det särskilt viktigt att personalen kan förstå vad barn och föräldrar pratar om.