Risk för sänkta pensioner

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kronor, från 42 800 kronor till 42 400. Det är första gången det händer, enligt LO-tidningen, som har räknat ut vad det innebär i form av sänkta pensioner, sjukpenning och studiebidrag. För garantipensionärerna ger sänkningen mellan 63 och 73 kronor lägre pension per månad.

Den högsta sjukpenningen sänks med 6 kronor per dag och den högsta sjukpenninggrundande inkomsten från 321 000 till 318 000 kronor om året. Även föräldrapenningen påverkas. Den sänks med 8 kronor per dag, och studiemedel sänks med 73 kronor per fyraveckorsperiod. Fribeloppet för studenter sänks med 1000 kronor per år - från 107 000 kronor till 106 000, skriver LO-tidningen. Regeringen fattar dock det slutliga beslutet om det nya prisbasbeloppet, vilket gör att det finns en möjlighet att regeringen fastställer ett annat belopp än SCB:s, skriver LO-tidningen.