Sandviksskolan i Karlskoga

Åtgärder mot dålig behörighet

Sandviksskolan i Karlskoga är en av de skolor i länet som fått skarp kritik från Skolinspektionen för att behörigheten är för dålig hos lärarna.

Jan Strid som är tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen säger att det inte handlar om lärare utan lärarexamen.

- Sandviksskolans andel lärare med lärarexamen är 97,4 procent, vilket är en väldigt hög siffra. Däremot är det svårt att få tag i behöriga lärare i matematik och naturorienterade ämnen. Då får en lärare i exempelvis svenska gå in och undervisa, säger han.

Jan Strid upplever också att fokus på behörighet är starkare nu än tidigare, men han håller med om att behöriga lärare är viktigt för eleverna och för studieresultaten.

Enligt Jan Strid har skolan redan börjat med kompetensutveckling för lärare och grundskolan har också börjat att titta ordentligt på vilka ämnen lärarna är behöriga i, något skolan inte tittat lika noga på tidigare.