Örebro län

Polis skulle sälja skrotat vapen

En polisman i länet straffas efter att ha förökt sälja ett vapen som lämnats in till polisen för att skrotas. Straffet blir fem dagars löneavdrag. Det var i april 2007 som polismannen förmedlade en kontakt mellan mannen som ville skrota vapnet och en tilltänkt köpare och dessutom lät den tänkte köparen låna vapnet.

Till sitt försvar har den nu straffade polismannen sagt att den här typen av vapenförmedling skett vid flera tillfällen tidigare inom polisen och att det varit känt bland cheferna.

Den förklaringen ses dock inte som någon förmildrande omständighet enligt personalansvarsnämnden, PAN, vid Rikspolisstyrelsen.