Tysslingehö blir biogas

Hö från sjön Tysslingens strand-ängar ska bli till biogas till hösten. Ett mindre försök har visat att höet kan producera en ansenlig mängd biogas.

Nu inleder Länsstyrelsen tillsammans med bland andra lantbrukare vid Tysslingen ett större försök, målet är att hö från 50 hektar strandäng ska bli biogas.