Ny lag garanterar anhöriga stöd

Den som är anhörig till en närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre ska garanteras stöd från sin kommun. Det står sedan den första juli i år skrivet i lagen. Det finns ungefär 15 000 personer som klassas som anhöriga i Örebro län. Personer som har en närstånde som till exempel är långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Bara en bråkdel av dessa ingår i stödverksamheten som finns. Men det har man alltså från och med den första juli i år rätt till.

Irene Wahlstedt har ett barn med en hjärnskada och hon tycker att det är självklart att det ska erbjudas stöd till anhöriga.

- Lika viktigt som det finns en vårdplats på sjukhuset, lika viktigt är det att vi som är närstående får hjälp, säger hon.

- Som samhället ser ut så är det väldigt kort tid som man är på sjukhuset, sen skickas man hem med mediciner och en diagnos. Plötsligt ska man agera undersköterska och leka läkare hemma, och det är nog inte så lätt alla gånger, det säger Sunil Dodiya som arbetar som samordnare på anhörigcentrum i Örebro.

Två tredjedelar av all vård som sker i hemmen sköts av anhöriga. Många som vårdar får aldrig eller sällan sova ostört och har även svårt att lämna hemmet även för kortare stunder. Därför är det viktigt att man har laglig rätt att få stöd.

- Jag ser det som en stärkning på statusen för anhöriga. De har fått en bekräftelse på att deras insatser är viktiga. Sedan beror det på hur kommunerna vill satsa på att bygga ut stödet, det finns mer att göra än vad man gör i dag, säger Jan Backlund samordnare för anhörigstödet i länet.

Det är kommunerna som själva väljer hur stödet ser ut. Det kan till exempel handla om avlösning, samtal eller möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.

- Som anhörig är det inte säkert att man själv orkar ta tag i olika saker, som till exempel kontakter med myndigheter. Jag tycker kommunerna ska gå ut och och tala om det finns anhörigcentrum, och att de behövs, säger den anhörige Irene Wahlstedt.

Reporter
Lisa Classon
019-19 20 00
lisa.classon@sr.se