Örebro universitet

Kraftig ökning av antagna

Drygt 16 600 personer har kommit in på Örebro universitet till hösten. Det är 2 500 fler än förre läsåret. Siffrorna gäller det första urvalet vid antagningen. Antalet sökande till det kommande läsåret vid Örebro universitet hade i våras mer än fördubblats jämfört med året innan.

Sammanlagt hade nära 20 000 personer sökt en programutbildning på Örebro universitet men även antalet sökande till fristående kurser hade ökat kraftigt, med 36 procent.