Järlevatten måste kokas

Det kraftiga regnet har lett till att boende i Järle nu får koka sitt dricksvatten. Eftersom vattennivån i Järleån är runt en meter högre än vanligt rinner det vatten från ån in i byns vattentäckt som är belägen alldeles i närheten.

Kraftstationerna längre ner i systemet släpper på så mycket vatten som går. I väntan på bättre väder får man alltså koka sitt dricksvatten i Järle. I övrigt går det att använda vattnet i kranarna som vanligt.