Järle

Dricksvatten otjänligt i helgen

Vattnet i Järle ska även under helgen kokas innan det används som dricksvatten, det säger Nils Lundkvist som är ordförande för vattensamfälligheten i Järle.

Igår berättade vi att översvämningar gjort att vatten från Järleån runnit in i den närliggande vattentäkten.

Förhoppningar fanns under morgonen att regnet skulle hålla uppe, men Järle har drabbats av skurar och risken finns fortfarande för översvämning

Som det är nu kommer inget vatten in i täkten, men Nils Lundkvist säger att risken kvarstår om det nuvarande regnet fortsätter.

Inga prover har tagits på vattnet, men det kommer att göras på måndagmorgonen.