Fler tjejer till Kvinnersta

Allt fler unga kvinnor lockas till naturbruksgymnasierna. På Kvinnerstaskolan utanför Örebro går det nästan bara tjejer på utbildningar med djurvårdsinriktning.

Enligt rektorn handlar valet till lantbruksutbildningarna nu mer om elevernas djurintresse istället som förr då eleverna ofta följde traditionen inom familjen.

För tio år sen var det lika många killar som tjejer som sökte sig till Kvinnerstaskolan. Idag står tjejerna för 75 procent av elevantalet.