Journalsamarbete först i Örebro

Vårdpersonal ska framöver kunna läsa delar av din sjukjournal, oavsett var du vårdas. Det är lagen som nu öppnar för ett datasystem där alla vårdgivare kan dela med sig av viktig information, till exempel vårdhistoria eller medicinlistor.

Men redan nu är systemet i bruk - det testas i Örebro, faktiskt är man först i världen med en sammanhållen journalföring.

Johan Lindskog, sjuksköterska i hemsjukvården i Örebro är med i försöket och tycker att man tjänar mycket tid. Förr fick han ringa runt efter information eller vänta på journalkopior i posten.

Mer information om den Nationella Patientöversikten
hittar du på:

Marie Hansson
marie.hansson.sr.se