Hällefors

Konstverk anmäls till åklagare

En konstnär som byggt ett konstverk föreställande Sleipner i Stora Hällsjön, Hällefors kommun, har anmälts av länsstyrelsen till Åklagarmyndigheten. Konstnären har enligt länsstyrelsen bland annat brutit mot lagen om kulturminnen genom att utan tillstånd ha gjort ingrepp i en fornlämning. Konstverket byggdes sommaren 2008.