Nixregistret populärt

Sex av 10 hushåll i Örebro län har anmält sig till det så kallade Nix-registret. En anmälan till nix-registret innebär att man slipper uppringningar av telefonförsäljare i det fasta telenätet. Nix-registret är populärt i Örebro län. Det är bara i Norrbotten och Dalarna som fler anmält sig till registret.