Övertro på GPS till sjöss

GPS-apparaterna kan vara livsfarliga att använda vid navigering till sjöss. Sjöfartsverket befarar att i takt med allt fler fritidsbåtar utrustas med GPS-apparater kan antalet olyckor och grundstötningar öka.

Allt fler fritidsbåtsägare skaffar sig en så kallade GPS eller plotter för att lättare kunna navigera till sjöss. GPS-apparater kan vara mycket exakta och visar användarens position med några meters felmarginal. Men problemet är att sjökortinformationen som GPS-apparaterna använder inte är lika exakta. I många fall kommer informationen på sjökorten som finns i apparaterna från sjömättningar som gjordes manuellt i slutet på 1800-talet, därför finns det många fel och brister i kartorna. Många båtägare är inte medvetna om problemet och sätter stor tilltro till tekniken med olyckor som följd.