Europarådet godkänner Kumla

Förhållandena på svenska häkten och anstalter får i huvudsak ett gott betyg av Europarådets kommitté mot tortyr (CPT), enligt en preliminär rapport. Kommitténs uppgift är bland annat att undersöka hur frihetsberövade behandlas och under juni gjordes besök på bland annat Kumla och Hall.

Efter omfattande kontakter med intagna kunde CPT konstatera att det inte hördes några klagomål på dålig behandling av personalen och att sysselsättningen är av god standard. Man imponerades till och med av verksamheten vid vissa enheter. Däremot ansåg kommittén att nattbemanningen på vissa håll är låg och att Kriminalvården i framtiden bör bygga häkten på ett annat sätt så att rastgårdarna får en annan marknära utformning. Slutrapporten väntas under hösten. (TT)