USÖ

Färre Lex-maria anmälningar

Antalet Lex-maria anmälningar om skador eller risker i vården minskar på Universitetssjukhuset i Örebro, orsaken är att personalen i större utsträckning själva utreder avvikelser.

Enligt socialstyrelsens beräkningar skadas över 100 000 patienter i vården varje år, samtidigt Lex-Maria-anmäls bara en bråkdel av fallen. På USÖ rapporteras ett par hundra avvikelser i månaden, dom flesta synas på respektive arbetsplats. Är det mer allvarliga incidenter gör man så kallad händelseanalyser.

Sedan förra sommaren har det bara varit tre Lex Maria-anmälningar kring den kroppsliga vården på USÖ, under samma period året innan var det tio stycken. Anmälningsläkaren på USÖ, Bengt Curman håller med om att det finns en risk för att vården mörkar, men i långa loppet vill han komma ifrån utpekande av enskilda sjuksköterskor eller läkare.