Hällefors

Otillåten vattensänkning

Kraftbolaget Fortum Generation har brutit mot miljöbalken genom att sänka vattennivån i sjön Flaxen i Hällefors. Sänkningen gjordes under våren och sommaren 2008 som är en period då det inte är tillåtet. Därför gör länsstyrelsen en anmälan om åtal. Sjön Flaxen beskrivs som en populär häcknings- och rastlokal för vadare och änder, och anses vara störningskänslig.