Nej till Prins

Ett barn i Örebro får inte heta Neo Prins i förnamn. Det har skatteverket beslutat. I Sverige godkänns inte namn som kan väcka anstöt eller leda till obehag för den som ska bära namnet.

I avslaget till ansökan skriver skatteverket att Prins inte är i bruk som förnamn i Sverige, och att det kan uppfattas som en beteckning inom kungadömet Sverige. Därför är Prins inte lämpligt som förnamn i Sverige.