Hem för missbrukare sköter sig

Vården av missbrukare vid de så kallade paragraf 27-hemmen i landet får gott betyg i en utvärdering som gjorts vid bland annat behandlingshemmet Villan i Örebro. Hemmen tar emot särskilt svårplacerade klienter som är motiverade att komma till frivillig vård. De lyckas bra med att förbättre både klienternas fysiska och psykiska hälsa.

Hemmen lyckas också lösa bostadssituation för de som behandlas - däremot lyckas de inte hjälpa klienterna till egen försörjning. Utvärderingen har gjorts av Statens institutionsstyrelse.