örebro

Hushållssopor ska bli biogas

I höst kommer Örebro kommun att närmare utreda hur hushållens avfall kan förvandlas till biogas, i stället för hanteringen idag då hushållsavfallet komposteras. En arbetsgrupp ska under hösten arbeta fram ett beslutsunderlag till politikerna. Hittills har politikerna avvaktat med en biogassatsning på matavfall i eftersom tekniken inte har setts som tillräckligt effektiv.

Men enligt moderaten Gunnar Andersson, ordförande för tekniska nämnden i Örebro så är nu ambitionen att kunna besluta i frågan om ett år.

Ambitionen är tydlig, inom Örebro kommun vill politiker omvandla matavfall till biogas och en arbetsgrupp ska nu arbeta fram ett beslutsunderlag till politikerna. Med i den gruppen är Lisa Arnwald Storm avdelningschef på Atleverket i Örebro.
Hon säger att det bland annat ska utredas hur det kan påverka befintliga avfallsanläggningar.

Sen år 2000 har Örebroarnas gamla bananskal och matrester förvandlats till matjord i en kompostanläggning på Atleverket. Örebroarna har också uppmuntrats att själva kompostera och på det sättet fått lägre soptaxor.

Hittills har politikerna avvaktat med en biogassatsning på matavfall. Tekniken inte har setts som tillräckligt effektiv förrän nu. Men enligt moderaten Gunnar Andersson, så har tanken att istället röta avfallet funnits hela tiden, man har bara väntat på tekniken.

Exakt vad en sån här satsning innebär för hushållen i Örebro är för tidigt att sia om, men exempel från andra kommuner är att komposterbart hushållsavfall blivit hårdvaluta för kommunen.