Beteendestörda hästar ska utredas

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara, SLU, ska nu ta reda på hur vanligt det är med beteendestörningar hos hästar. De vill också ta reda på vilka orsaker som kan ligga bakom störningen.

Forskarna vi SLU har skickat ut en frågeenkät till 250 ridskolor och tränare i Västra Götaland, Halland och Örebro. Enkäten är en del i ett större forskningsprojekt där man försöker hitta bakomliggande orsaker till beteendestörningar hos hästar.

Krubbitning, vävning - när hästen står och vankar på frambenen, hag och box vandring och läppklapper är några beteendestörningar som forskarna vill veta mer om förklarar Marie Eisersiö, forskningsassistent vid slu. SLU vill även ta reda på om beteendestörningar gör att hästarna sjunker i värde och därmed ger en sämre ekonomisk avkastning.