Polisen utreder olika

Det finns stora regionala skillnader i hur ofta polisen använder så kallade förenklade utredningar. I Örebro län är 16,3 procent av de brott som redovisas till åklagaren förenklade utredningar, medan det i Skåne, som toppar listan, är 23,4 procent av utredningarna som är förenklade, det visar en rapport från Rikspolisstyrelsen.

Man använder förenklade utredningar för att spara tid och de används i synnerhet när det handlar om mindre brott som till exempel snatteri och ringa narkotikabrott.
Enligt rikspolisstyrelsen rapport skulle fler län i Sverige oftare kunna använda sig av förenklade utredningar.