Bättre koll på kräftor

Nu ska kräftbeståndet i bland annat Vättern, Hjälmaren och några andra mindre sjöar i landet kartläggas. Studien som påbörjas nu i sommar ska leda fram till ett hållbart fiske av kräftor.

Forskare från Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium ska följa med yrkesfiskare och enskilda fiskerättsinnehavare på kräftfiske i Vättern och Hjälmaren. Men även till mindre sjöar i Östergötland, Sörmland, Kronoberg, Uppsala och Jönköpings län. Man kommer även bedriva eget provfiske.

Forskarna ska därefter studera fångstens storleksfördelning, kräftornas könsmognad, eventuella skador och om några drabbats av kräftpest. Man ska även se hur storleken på kräftorna och tätheten på kräftbestånden förändras när studien fortgår. Studien börjar i sommar och ska hålla på i 6 år.

Tanken med forskningen är att man ska kunna göra bättre prognoser för hur framtida fångst kan bli och kunna ge råd för ett långsiktigt hållbart fiske efter kräftor, berättar kräftforskaren Lennart Edsman