Färre nystartade företag

Antalet nyregistrerade företag i Örebro län sjönk under årets första halvår med 23 procent jämfört med samma period 2008, enligt uppgift från Nyföretagarcentrum.

Att det är en fjärdedel mindre företag i år jämfört med i fjol beror på att få vågar starta eget företag i mindre goda ekonomiska tider, detta säger verksamhetschefen på Nyföretagrcentrum Harry Goldman.

Han önskar att staten nu sätter in åtgärder för att uppmuntra framförallt unga och personer med utländsk bakgrund att starta nya företag.