Kvinnliga brandmän ska bli fler

Om fem år, 2014, ska 40 procent av alla nyanställda brandmän vara kvinnor. Den målsättningen har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Men den målsättningen är orealistiskt, det menar P-O Staberyd, brandchef på Nerikes brandkår, även om han tycker att det är en bra målsättning.

P-O Staberyd jämför till exempel med hur lång tid det tagit för polisen att öka andelen kvinnor i yrket. Men han hoppas att MSB, som också driver två brandmannaskolor ska arbeta för att fler kvinnor ska vilja söka till skolan.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, skapades den första januari i år, de tog då bland annat över räddningsverkets verksamhet.
Myndigheten bedriver två eftergymnasiala brandmannautbildningar i Sverige.

P-O Staberyd säger att det är så få kvinnorna i yrket, till stor del beror på skolorna.

På MSB säger man att man har försökt med annonskampanjer riktade till kvinnor. Man tänker också på att inte bara visa vita män i det material som man ger ut.
Lotta Eriksson är handläggare på MSB:s utbildningsenhet, hon säger att det största problemet är att få kvinnor att ens överväga brandmannayrket.