örebro län

Biogassatsning kräver samarbete

Framställning av biogas ur matavfall uppmuntras av flera statliga myndigheter som till exempel Naturvårdsverket. På flera håll i Örebro län planeras nu anläggningar där det går att använda matavfall i biogasframställningen. Katarina Östlund, avfallshandläggare på Naturvårdsverket säger att de har märkt att fler och fler kommuner nu jobbar med den här frågan.

I en förstudie som Regionförbundet gjort tidigare i år föreslås byggnation av biogasanläggningar i Askersund, Kumla-Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg. Här är det framförallt meningen att jordbruksprodukter och gödsel ska kunna användas för biogasproduktion, men tanken är också att hushållens matavfall ska kunna användas.

Tidigare har SR Örebro berättat om Örebro kommuns planer att införa biogasproduktion av matavfall. Nu finns planer alltså i flera kommuner.

Men kommunernas tekniska förvaltningar har mycket att ta ställning till i just biogasfrågan . Ett  alternativ för just matavfallet kan enligt Jörgen Lundblad, avfallschef på Bergslagens Kommunalteknik, vara en central rötningsanläggning i Örebro som tar hand om matavfall från flera kommuner.

- I vilket fall som helst är är det viktigt att samarbeta över kommungränserna i just de här frågorna, säger han