Lägre vinst för Atlas Copco

Verkstadskoncernen Atlas Copcos, med delar av verksamheten i Örebro, redvisar idag en klart lägre vinst i sin delårsrapport, jämfört med fjolårets rapport.

Koncernen gör en vinst på drygt 1,9 miljarder - det ska jämföras med 3,3 miljarder samma tid i fjol.

Företagsledningen gör bedömningen att efterfrågan väntas vara fortsatt svag från de flesta industrier.