Hallsberg

Lokförarutbildning läggs ner

Sj:s lokförarutbildning i Hallsberg som hållit till i det gamla Tingshuset kommer att läggas ner. Nedläggningen beror på lågkonjunkturen och Sj:s nedskärningar.

Samtidigt kommer det att finnas behov av att utbilda lokförare inför kommande pensionsavgångar. Kurt Hultsten utbildningsansvarig på SJ Service Academy säger till Nerikes Allehanda att det finns en möjlighet att kurserna återkommer - men då tidigast år 2010.