Strålskadade kräver ersättning

18 kvinnor i Örebro län vill ha ersättning för strålskador de fått vid bröstcancerbehandling. Landstinget vill i nuläget inte ersätta kvinnorna för skadorna de fick mellan åren1960 och 1985. Istället avvaktar man den utredning som görs på uppdrag av regeringen, just för att se hur strålskadade kvinnor ska ersättas. Det beslutet väntas hälso- och sjukvårdsnämnden fatta vid ett möte nu i oktober. De strålskadade kvinnorna anser att de bör få samma rätt till ersättning som exempelvis patienter som smittats av hepatit- C vid blodtransfusioner.