Svårare få jobb i Örebro län

Det har blivit svårare att få jobb den senaste tiden. Det visar länsarbetsnämndens senaste arbetsmarknadsrapport. Betydligt färre jobb anmäldes till länets arbetsförmedlingar under september månad jämfört med tidigare. Samtidigt är fler arbetslösa än tidigare. Antalet arbetslösa var 550 fler i september i år jämfört med september i fjol. Totalt är 11300 personer i länet utan anställning. I hela landet är nu 5 procent av arbetskraften arbetslös enligt arbetsmarknadsstyrelsens sammanställning.