TV-produktion läggs ner i Örebro

Sveriges television i Örebro skall upphöra med all programproduktion. Det blir bara det regionala nyhetsprogrammet Tvärsnytt kvar i Örebro. I dag produceras bland annat Sommartorpet och Musikspegeln i Örebro. Programmen ska, om de ska finnas kvar, göras i Norrköping. Mellan 15 och 20 personer arbetar i dag med riksproduktionen i Örebro. Det är oklart om det blir uppsägningar eller om de anställda kan omplaceras.
Liknande indragningar kommer att göras i Karlstad och på flera andra orter i Sverige. Indragningen görs för att få fram pengar till ny digital teknik.