Färre döda i trafiken

Antalet dödade i trafiken har nästan halverats de senaste fyra åren. Även antalet svårt skadade minskar, det visar vägverkets siffror. Under 1998 och 1999 dog 20 personer i trafiken under årets första nio månader. I år är den siffran nere i 12 personer.
Trafiksäkerhetsorganisationen NTF kommenterar siffrorna med att polisens satsning på ökad trafikövervakning och en medveten satsning från Vägverket på mittsepareringar och säkrare sidoområden har bidragit till den gynnsamma utvecklingen. - Men vi märker också ett ökat intresse från trafikanterna till just trafiksäkerhet, säger NTF:s Roger Andersson.