Hörselskadade barn kan få profilskola i Örebro

Hörselskadade barn i den kommunala skolan är oftast inte prioriterade och får inte all den hjälp dom behöver för att hänga med i undervisningen under skoldagen. Det menar Hörselskadades Riksförbund, HRF.
Därför vill nu Hörselskadades Riskförbund, HRF och föräldrar till hörselskadade skapa en ny profilskola i Örebro. En skola där teknik och lärarnas kompetens ska vara anpassad för barn med hörselskador. På onsdagen samlades, HRF, föräldrar, tjänstemän och politiker till ett möte om en eventuellt ny skola. Birgitta Tell orförande i HRF säger att alla på mötet var positiva till skolan och hon hoppas nu att den snart blir verklig. Med på mötet var också Gunn Öjebrant, ledamot i programnämden för Barn- och Ungdom i Örebro kommun. Hon säger att dom hörselskadade barnen nu måste prioriteras. - Det borde vara ekonomiskt möjligt att skapa en profilskola för hörselskadade.