60 katter vanvårdade utanför Örebro

Polisen omhändertog under fredagen ett 30-tal katter i östernärke som är vanvårdade. Kommunen har också beslutat att ytterligare lika många katter till i samma område men hos en annan person också ska omhändertas.
I ett tredje fall av vanvård där tolv katter tidigare i veckan omhändertogs väster om Örebro vill nu kommunen att åklagare väcker åtal. Det som gör att djurskyddsinspektör Göran Gustavsson på kommunen anser att åtal måste väckas är att efter beslutet om omhändertagande av katterna så försämrades deras situation ännu mer, från att ha fått vara ute stängdes de i flera dagar in i ett rum utan mat. Sex av katterna fick avlivas när polis och veterinär kom till platsen.