Guldsmedshytte Bruk gynnas av vindkraftutbyggnad

Vindkraften kommer att byggas ut rejält fram till år 2015, har riksdagen beslutat. Det skulle kunna gynna Guldsmedshytte Bruk som tillverkar naven till vindkraftverk.
I dag arbetar 105 personer på Guldsmedshytte Bruk och fler kan komma att anställas enligt vd Kenny Wengelå. När det gäller alla dom nya vindkraftverk som ska sättas upp i landet kommer bara ett fåtal att hamna i Örebro län, eftersom länet inte anses som en så kallad blåshåla.