Företag vädjar för tullen i Örebro

I ett brev till två ministrar och Tullverkets generaldirektör och vädjar nu Handelskammaren i Örebro för att tullklareringen ska bli kvar i stan. Handelskammaren konstaterar efter att ha frågat ett stort antal företag att den förhärskande synpunkten är att slopandet av tullstationen i Örebro försvårar, fördyrar och i värsta fall omöjliggör den välbehövliga och nödvändiga utvecklingen av den internationella handeln.
Bland annat är försvarsindustrin i Karlskoga oroad eftersom den är beroende av den kompetens Örebros tulltjänstemän har när det gäller krigsmateriel. Nerdragningen i Örebro är en del av en omorganisation som ska spara 150 miljoner åt Tullverket