Skidåkning för funktionshindrade

Örebro läns handikappidrottsförbund vädjar nu om stöd från länets kommuner för att kunna ge funktionshindrade möjlighet att pröva på utförsåkning på skidor. - Vi vet att det finns ett stort intresse bland länets funktionshindrade för att delta i denna typ av verksamhet, skriver förbundet i ett brev till kommunerna. Det som saknas är utrustning och den är dyr.
En så kallad skicart som är ett hjälpmedel för personer med mycket begränsad rörelseförmåga kostar cirka 30 000 kronor. Förbundet ordnade i vintras en skidskola för funktionshindrade i Ånnaboda och för att kunna ge fler möjlighet att pröva i vinter behöver handikappidrottsförbundet nu få ekonomisk hjälp.