Drogfrågor för föräldrar

Samhället stöd till föräldrar i alkohol och drogfrågor är ämnet för en konferens i Örebro. Över 200 deltagare samlades i Folkets Hus för att diskutera frågan och lyssna på föredrag.
Det är samrådsgruppen för alkohol och drogpreventivt arbete i Örebro län som arrangerar konferensen, och deltagarna kommer från Dalarna, Gotland, Västernorrland, Värmland, Kalmar, Västerbotten, Stockholm och Örebro län. En av dem som talar är alkoholkommitténs utvecklingschef Gunborg Brännström.