Mjölkbönder protesterar mot Arla

Det svensk-danska mejeriföretaget Arla får kritik för sitt beslut att sänka ersättningen till bönderna för den mjölk de levererar. På flera håll i södra Sverige har Arlas bondemedlemmar samlat in namnunderskrifter för att tvinga fram extra medlemsmöten, rapporterar Sveriges Radio Östergötland. Även mjölkbönder i Närke är med i protesten. Den första oktober sänkte företaget ersättningen till bönderna med 16 öre per kilo mjölk.