Sydkraft minskar i Örebro län

Antalet anställda på Sydkraft Näts affärsverksamhet i Örebro län kommer att minska till knappt hälften de närmsta åren. Sydkraft Nät omorganiserars och verksamheten kommer koncentreras till 10 orter i landet. En av dem är Örebro, men trots det kommer personalstyrkan att behöva minskas.
Minskningen beror på att delar av verksamheten kommer läggas ut på olika leverantörer för att minska företaget kostander. Bland de 49 tjänstemän som är anställda kommer hälften att sägas upp eller omplaceras till andra orter eller verksamheter. De 29 kollektivanställda behöver också minskas ner men det är ännu oklart med hur mycket.