Jägare i vargprotest - jagar inte åt polisen

Ett antal jägare i Örebro län har med omedelbar verkan sagt upp sina avtal med polisen om att hjälpa till att spåra och skjuta djur som skadas i samband med trafikolyckor. Anledningen är att jägarna tycker att det nu finns för mycket varg i skogarna.
- Det är inte så många som vill lägga en fruktansvärd massa timmar på att träna sin jakthund och sedan släppa den efter en trafikolycka och få den uppäten, säger Henrik Berg, en av jägarna från Älgskötselområde Degefors Karlskoga. - Vi vill inte ha så mycket varg som det är nu, och inte på det här viset. Du får inte skydda husdjur eller någonting, det är bara en obegränsad tillväxt på varg och de är som heliga kor, säger Henrik Berg. Det är jägare som representerar stora delar av länets marker - på hela 130 00 hektar mark som sagt upp avtalet med polisen. Örebropolisen ser inte att de kan sköta de uppgifter som jägarna haft tills nu och Torbjörn Carlsson på örebropolisen är förvånad över hur jägarna ser på sitt jägarmässiga etiska ansvar, för djur kommer att lida då jägarna agerar så här, konstaterar han.