Ingen oro för nedläggning vid Örebro Flygplats

Resandet till och från Örebro flygplats har minskat med 20 % det senaste året. Men flygplatschefen Anders Lundbland är lugn inför framtiden. Han säger att passagerarsiffrorna har dämpats men att fraktflyget går bra.
- Flygplatsen har budgeterat med ett minus, men i septermber låg vi 3-3,5 miljoner kronor bättre än budget, vilket är positivt, säger Anders Lundblad. Västerås flygplats går också med förlust, och längre än 2006 kommer ägarna inte att hålla ut, det skrivet Västmanlands läns tidning. Är flygplatsens ekonomi inte i balans om två år läggs Västerås flygplats ner. Men det scenariot är Anders Lundbland inte orolig för när det gäller Örebro flygplats: - Ägarna till Örebro flygplats är tydliga med att flygplatsen är viktig för regionen och man kommer fortsätta att satsa, säger Anders Lundblad.