Örebro kommun köper bostadsområde

Örebro kommun har nu lämnat ett erbjudande om inlösen till dom 10 villaägare på Mossbergavägen mellan E18 och E20 strax söder om Örebro som som krävt att kommunen löser in deras villor. Villaägarna har krävt ersättning eftersom gatan håller på att omringas av stora vägar och industriområden.
Patrik Simonsson, exploateringsingenjör på kommunen, vill inte avslöja hur mycket kommunen erbjudit villaägarna förrän avtalen är klara. Kommunen håller nu på att sammanställa dom synpunkter från villaägarna som kommit på erbjudandet och inom kort ska politikerna ge klartecken till om affärerna ska genomförs. Kommunen räknar med att delvis finansiera villaköpen genom att Vägverket lovat att hjälpa till med betalningen för trafikkostnader i området.