Ingen könsuppdelning på förskolor i Kumla

Förslaget om att del förskolegrupperna i Kumla i flick och pojkgrupper avslås med stor sannolikhet vid måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde.
Förslaget som kom från vänsterpartiets Elisabeth Berglund gick ut på att pojkarna skulle få möjlighet att utveckla sin finmotorik och träna sin sociala förmåga, medan flickorna istället kan få utveckla grovmotoriken och träna sig i att uttrycka sin vilja och vara mer utåtriktade. Barn- och utbildningsnämndens socialdemokratiske ordförande Björn Eriksson säger att förslaget känns föråldrat och påminner om hur skolan såg ut vid förra seklet. - Däremot händer det att man delar upp barnen i grupper under olika aktiviteter, och det gör man redan idag, säger Björn Eriksson.