Landstinget planerar för psykvård med Värmland

Örebro län och Värmlands län kan få en gemensam klinik för rättspsykiatrisk vård. Det säger landstingsrådet och socialdemokraten Britt-Marie Karlsson i Karlskoga. I dag vårdas alla patienter som döms till rättspsykiatrisk vård i andra län i Sverige. Varje sådan patient kostar drygt en och en halv miljon kronor varje år. En gemensam klinik för Örebro och Värmland skulle kunna spara pengar för de båda landstingen.
Britt-Marie Karlsson pratar om ungefär åtta vårdplatser för Örebro län och åtta för Värmlands län. Men de allra sjukaste patienterna skulle fortfarande vårdas på specialistkliniker på andra håll i landet. Britt-Marie Karlsson säger att hon förutsätter att kliniken placeras i Värmland för att kompensera att det i dag är Värmland som köper mycket vård från Örebro län. En placeringsort som nu diskuteras är Kristinehamn. När beslut ska fattas är inte klart ännu, men planerna för kliniken ligger med i sparpaketen för 2004-2005.