Askersund

Plan för nya skolbygget

Askersunds kommun är klar med förstudien för en ny högstadieskola i Askersund. Den nya skolan kommer att byggas intill nuvarande Sjöängsskolan. Förutom skolan ska det nya huset innehålla lokaler för biblioteket, kulturen och föreningslivet. I en senare etapp kommer även en fullstor idrottshall att byggas. Byggstarten är planerad till årsskiftet 2011-2012, enligt försudien som ännu inte är godkännd av de politiska instanserna.