Personalen på Vivallaskolan kräver ombyggnad

Personalen på Vivallaskolan i Örebro fortsätter sin kamp för en fortsatt ombyggnad av skolan. I ett brev till politikerna i skolnämnd nordväst kräver de att ombyggnaden inte stoppas.
Det var i slutet av september som Eva Ströman, socialdemokrat och ordförande för skolnämnd nordväst i Örebro, gick ut i Sveriges Radio Örebro och berättade om att det inte finns pengar för den planerade tredje etappen av ombyggnaden av Vivallaskolan. Det innebär att förskolan till sexan inte kommer att få några nya lokaler. Men mot detta protesterar nu personalen i ett brev till skolnämnd nordväst. De nuvarande lokalerna är gamla och slitna, vilket ger "otrygghet och risk för aggression och våld" bland eleverna, skriver personalen i brevet. Både elever och lärare känner sig svikna av kommunen eftersom man jobbat tillsammans för att planera de nya lokalerna i flera år. Dessutom kommer det att bli svårt att rekrytera personal till skolan och risken är stor att de som idag jobbar på Vivallaskolan väljer att lämna skolan på grund av den dåliga arbetsmijön, skriver personalen. Beslut tas i början av november.