Kritik mot USÖ

Socialstyrelsen riktar kritik mot Universitetssjukhuset i Örebro efter att en man avlidit till följd av en ovanlig sjukdom.

Enligt Socialstyrelsen utredning ska läkaren bedömt att mannen var sjuk i influensa och sedan skickat hem honom. Dagen därpå kom mannen till USÖ med andningssvårigheter och ytterligare ett dygn senare avled mannen.

Socialstyrelsen kräver nu att sjukhuset ser till att det aktuella ärendet diskuteras inom primärvården i ett lärande syfte.

Detta för att läkarna ska bli medvetna om att även ovanliga sjukdomar kan förekomma i primärvården och att det i svårbedömda lägen är viktigt att konsultera en specialist.